Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. What’s the job?

 • Избор на професия.
 • Запознаване.

2. Is that correct?

 • Правописни правила.
 • Мерни единици.
 • Производствен брак.

3. What are the numbers?

 • Планиране на работата над проект
 • Съпоставяне. Кое е по-добро?

4. How does it work?

 • Видове устройства. Принципи на работа.
 • За какво и по какъв начин използвате даденото приспособление?

5. What happened?

 • Обяснете какво се случва.
 • Възход и фалит на компания.

6. Can you fix it?

 • Отстраняване на дефекти
 • Ремонт. Сервизно обслужване.

7. I need some information

 • Търсене на информация
 • Въпроси.
 • Числа.

8. What should we do?

 • Обяснение на правилата за експлоатация на едно или друго устройство
 • Кога оборудването работи правилно
 • Дефекти.

9. Take care

 • Предпазни мерки.
 • Правила за безопасност.

10. What’s it like?

 • Различни устройства и оборудване.

11. How do you do it?

 • Тестване. Стадии.
 • Следвайте инструкциите.

12. What’s the schedule?

 • Съгласуване на времето за провеждане на среща.
 • Писане на електронни съобщения.

13. What’s the system?

 • Системи за съхраняване и транспотриране на стоки
 • Логистика.
 • Вторична обработка.

14. Does it fit?

 • Комплектоване на изделия.
 • Базови детайли.

15. Which is better?

 • Роботи.
 • Време. Качество. Цена.

16. It’s progress

 • Изобретения.

17. What’s it made of?

 • Материали.
 • Нанотехнология. Възможности на науката

18. How come?

 • Обяснение на различни явления.
 • Обяснение на стадиите на процес.

 

Курс по Технически английски език. Technical English

 

Цел на курса – придобиване на практически навици на общуване на английски език с използване на обща техническа терминология.

Курсът е предназначен за широк кръг потребители (механици, техници, инжинери), за всички на които е необходим технически английски за изпълнение на служебните им задължения, за общуване с чуждестранни партньори по телефона или чрез Интернет, за четене на инструкции, справочници и пр. на английски език.

В курса са включени и голям брой практически задачи. Приложен е и речник на техническите термини.

Курсът е предвиден за потребители с ниво на английски не по-ниско от PRE-INTERMEDIATE (A2).

Учебни пособия: За основа на курса се използва учебно-методическото пособие TECH TALK, на издателство Oxford University Press.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

 

 

Технически английски

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Технически английски