Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Този експрес-курс е предназначен за тези, които искат:  

 

да съставят впечатляващи резюмета, които да заинтересуват

    потенциалните работодатели;

да представят себе си на пазара на труда като ценен

   специалист;

да получат интересни предложения за работа;

 

На нашите занятия ние ще Ви помогнем да съставите грамотно резюме, да систематизирате информацията за себе си и да я представите по най-добрия начин, съгласно съществуващите правила и канони.

Ние заедно с Вас, ще проанализираме изискванията към кандидата за избраната от Вас длъжност и ще съставим подходящо резюме, използвайки професионална лексика.

В процеса на обучението Вие ще можете да подготвите информация за това какво сте изучавали, какво сте постигнали като професионалист и като личност, кога сте работили на една или друга позиция.

Ние ще Ви помогнем по най-добрия начин да представите Вашите личностни и професионални качества, подчертавайки тези, които ще Ви позволят да преуспеете на новата длъжност. Ако искате да смените сферата са на дейност, преподавателя ще Ви помогне коректно да формулирате причините за напускане на последното работно място.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Съставяне на резюмета, мотивационни и делови писма

  Начало >> Езикови курсове >> Резюмета, мотивационни и делови писма