Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 20 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА

1. Taking a history 1/ История на заболяването. Първа част.

·    Как да попитаме пациента, какви проблеми има със здравето.

·    Абревиатури, използвани от лекарите при нанасяне на записи в историята на заболяването.

2. Taking a history 2/ История на заболяването. Втора част.

·    Системи на организма

·    Симптоми на заболяванията

3. Examining a patient/ Преглед на пациент

·    Ако при Вас е дошъл пациент. Как ще го посрещнете? Какво ще му кажете?

·    Използване на съкращения и специални термини при лабораторни изследвания.

·    Фармакология

4. Special examinations/ Специални прегледи

·    Определяне и обяснение на причините за заболяването

·    Пациенти с психически отклонения

5. Investigations/ Изследвания

·    Характер на изследванията

·    Видове медицински документи

6. Making a diagnosis/ Диагнози

·    Обсъждане на поставена диагноза

·    Обяснение на поставена диагноза

7. Treatment/ Лечение

·    Методи на лечение

·    Физиотерапия

·    Хирургически интервенции

8. Revision / Преговор

Курс по медицински английски език.
English in Medicine

 

Цел на курса – обучение по английски език на лекари, медицински сестри и други медицински специалисти, които трябва да владеят езика за да изпълняняват професионалните си ангажименти: общуване с колеги, пациенти, роднини на пациентите.

 Съдържанието на всеки раздел обикновено е съсредоточено в диалозите «доктор-пациент», като започва с история на заболяването и завършва с диагноза и лечение.

Курса е предназначен за потребители с общо ниво на владеене на английски не по-ниско от Intermediate (B1).

След края на курса обучаемият придобива четири основни навика: четене, писане, слушане и говорене. Многото най-разнообразни комуникативни упражнения и систематичния подход към развитието на езиковите умения, ясно и логично разработен от методистите на Учебен център ДЕТЕЛИНА, позволява овладяването на необходимите езикови умения да стане в най-кратки срокове.

Учебни пособия: За основа  на курса се използва учебното пособие на издателство Cambridge University Press от серията «Professional English» - English in Medicine.

Текстовете, предложени за усъвършенстване и поддържане на комуникативните навици на курсистите, са написани от специалисти в най-различни области на медицината, като започнем от неврологията и завършим с новите технологии в развитието на офталмологията. Съвременните автентични източници, като статии от научни медицински списания, Интернет ресурси и др. дават представа за живия професионален английски език.  

Материалите за курса могат да бъдат използвани за подготовка за международния изпит за медицински сестри CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools).

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална, полуиндивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Медицински английски

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Медицински английски