Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Shall I put you through? / С кого да Ви свържа?

  • Основни елементи при телефонното общуване:  представяне, свързване с нужния абонат.
  • Разрешаване на проблем при лоша телефонна връзка.

2. Could you spell that for me? / Изговорете думата буква по буква.

  • Обмен на информация и уточняване на детайлите.
  • Повторете тази дума буква по буква, продиктувайте адрес на електронна поща.

3. Let me get back to you on that / Ще ви звънна за ....

  • Приветствие, прием и запис на съобщения, предлози.

4. When would suit you? / Какъв час ви устройва?

  • Уговаряне и потвърждаване на срещи, дата и час, звънене на мобилни телефони, предлози.

5. I'm very sorry about it / Приемете моите извинения.

  • Решаване на проблеми, "гореща линия", техническа поддръжка, линия за обслужване на клиенти.

6. How does that sound? / Съгласни ли сте с мен?

  • Предлагане и отговаряне на предложения, обсъждане на предложения, договаряне.

English for Telephoning

 

Цел на курса - в кратки срокове да придобиете навици на уверено делово общуване по телефона на английски език.

Курсът е предназначен за широк кръг потребители, с ниво на владеене на разговорен английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2), на които се налага често да общуват по телефона с англоезични колеги и партньори.

Програмата на курса включва изучаване на стандартни фрази и изрази, използвани при общуване по телефона, ролеви игри, моделиране и отработка на типични ситуации при общуването по телефона.

Широкото прилагане на специалните упражнения, включени в учебното помагало към курса - English for Telephoning (Oxford University Press) и интерактивните ресурси, включени в учебния комплект помагат да се неутрализира страха от общуването по телефона на английски език и придава увереност в построяването на изреченията.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за делово общуване по телефона

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Делово общуване по телефона