Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Jobs and responsibilities/Длъжности и отговорности

 • Наименования на длъжностите и типичните им задължения.
 • Съвещание по продажбите
 • Оформяне на заявки

2. New Contacts/ Нови контакти

 • На търговско изложение
 • Изграждане на отношения с клиенти
 • Делова комуникация след продажба

3. Offers/Оферти

 • Оферти и търгове
 • Метода «AIDA» в продажбите
 • Обявяване на търг
 • Участие в търг

4. Negotiations/ Преговори

 • Тайните на успешните преговори
 • Посещение в компания
 • Стил на преговорите
 • Печеливши преговори

5. Orders/Поръчки

 • Поръчки по телефона
 • Поръчки по Интернет
 • Промяна в поръчка
 • Терминология

6. Customer Care/Обслужване на клиенти

 • Решаване на проблем по телефона и по електронната поща
 • Работа с оплаквания в on-line режим

 

English for Sales and Purchasing

 

Цел на курса - обучение по професионална комуникация на английски език на специалисти по покупко-продажби, формиране на необходимите навици за грамотно общуване по телефона, на делови срещи и със средствата на деловата кореспонденция.

В програмата на курса се разглеждат широк кръг от теми, даващи възможност на специалистите по покупки и продажби бързо да се ориентират в работната ситуация, да се чувстват уверено при общуване с чуждестранни партньори и следователно да постигнат добро кариерно развитие.

Учебни материали: Обучението се провежда с използването на учебното пособие от серията  «Professional English» - English for Sales and Purchasing (Oxford University Press).

Програмата на курса включва широко използване на съвременен практически материал - статии от професионални списания, Интернет ресурси, аудио и видео материали, ролеви игри, ориентирани в моделиране и отработка на типични ситуации.

 

 Курсът е предназначен за потребители с общо ниво на владеене на английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2).

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за специалисти в областта на продажбите и покупките

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> За покупко-продажби