Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 20 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Let's get started... / Нека започнем...

 • Запознаване с аудиторията
 • Представете себе си и вашата тема
 • Преодолейте страха пред аудиторията

2. Today's topic is... / Днес нашата тема е...

 • Език на тялото
 • Как да работим с англоговоряща аудитория

3. My next slide shows... / Моят следващ слайд показва...

 • Инструменти на презентацията
 • Използване на приблизителни числа
 • Създаване и презентация на ефективни визуални образи

4. As you can see from this graph... / Както показва тази диаграма...

 • Описание на графики и диаграми, коментарии

5. To sum up... / Да обобщим...

 • Завършване на презентацията
 • Стратегии за удачното завършване на презентацията

6. Any questions? / Има ли въпроси?

 • Работа с въпросите на аудиторията

English for Presentations

 

Цел на курса – в кратки срокове да придобиете необходимия запас от думи и изрази за успешно съставяне и провеждане на презентации на английски език.

 

Курсът е предназначен за широк кръг потребители, с ниво на владеене на разговорен английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2), на които се налага да съставят и провеждат презентации на английски език.

Освен необходимия речников запас, програмата на курса включва също изучаване на структурата на презентациите, как да въздействаме на аудиторията, използване на езика на тялото, аудио-визуални средства при провеждането на презентации.

За основа  на курса се използва учебното пособие English for Presentations (Oxford University Press),  включващо  не само текстове и упражнения, но и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за провеждане на презентации

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Провеждане на презентации