Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Could we meet next week? / Бихме ли могли да се видим следващата седмица?

 • Как да уговорим среща
 • Как да потвърдим среща по e-mail
 • Как да отложим  среща

2. Can we make a start now? / Можем ли вече да започнем?

 • Как да представим себе си пред аудитория
 • Как да започнем срещата
 • Как да представим целта на срещата

3. Can I make a point here? / Мога ли да представя моята гледна точка?

 • Представяне на делови въпроси
 • Как да обясним причините и следствията
 • Как да прекъснем събеседника

4. I'm not sure I agree / Не съм сигурен, че ще се съглася.

 • Коментарии и сътрудничество
 • Как да изразим собствено мнение, съгласие/несъгласие.

5. It's a deal / Договорихме се!

 • Как да реагираме на предложенията
 • Печелене на време
 • Решаване на въпрос с гласуване.
 • Обобщаване на резултатите от срещата

6. So, I think we're finished for today / Мисля, че за днес свършихме ...

 • Как да завършим срещата и да изразим благодарност към участниците.
 • Как да потвърдим приетите решения
 • Как да завършим срещата

English for Meetings

 

Цел на курса - в кратки срокове да получите необходимия запас думи и изрази за успешно провеждане на срещи и преговори на английски език.

Курсът е предназначен за широк кръг потребители, с ниво на владеене на разговорен английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2), на които се налага често да участват в подготовката и провеждането на делови срещи, преговори и обсъждания на английски език.

Програмата на курса включва изучаване на най-често използваните думи и изрази не само при провеждане на делови срещи и преговори, но и в неформалните разговори с англоезичните колеги и партньори.

За основа  на курса се използва учебното пособие English for Meetings (Oxford University Press), включващо не само текстове и упражнения, но и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за провеждане на делови срещи

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Провеждане на делови срещи