Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Introduction to marketing and advertising /Въведение в маркетинга и рекламата

 • Описание на длъжностите и задълженията
 • Фирмен стил, логотипи
 • Създаване на бренд

2. Finding the customer /В търсене на клиент

 • Изследване на възможностите на пазара
 • Профил на клиента
 • Събиране на данни, телефонно проучване

3. Planning a marketing strategy /Планиране на маркетингова стратегия

 • Маркетингов план
 • Определяне на цени, позициониране, стратегия

4. Creating ads /Създаване на рекламни материали

 • Моделът АИДА
 • Работа с рекламна агенция
 • Канали за реклама

5. Marketing tools /Инструменти на маркетинга

 • Канали за разпространение
 • Типове отстъпки
 • Телемаркетинг
 • Директен маркетинг

6. Presenting your public face /Представяне на "лицето" на компанията

 • Връзки с обществеността
 • Интернет, като маркетингов инструмент
 • Спонсорство
 • Ефективни съобщения в пресата

7. Marketing through trade fairs / Изложенията като вид маркетинг

 • Безплатно раздаване на сувенири
 • Организиране на мероприятия
 • Посещение на изложение

 

English for Marketing and Advertising

 

Цел на курса - обучение на специалисти по реклама и маркетинг на необходимият запас от думи и фрази за успешна професионална дейност на английски език.

 

Курсът е предназначен за широк кръг потребители с ниво на разговорен английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2).

 

Освен необходимия речников запас, програмата на курса включва използване на аудио материали (диалози, презентации, лекции), ролеви игри, автентични документи и пр.  

За основа на курса се използва учебното пособие English for Marketing and Advertising (Oxford University Press), включващо не само текстове и упражнения, но и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за специалисти по реклама и маркетинг

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Реклама и маркетинг