Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 • Computer Users
 • Computer Architecture
 • Computer Applications
 • Peripherals
 • Interview: Former Student
 • Operating Systems
 • Graphical User Interfaces
 • Applications Programs
 • Multimedia
 • Interview: Computing Support
 • Networks
 • The Internet
 • The World Wide Web
 • Websites
 • Interview: Web Page Creator
 • Communications Systems
 • Computing Support
 • Data Security 1
 • Data Security 2
 • Interview: The Ex-Hacker
 • Software Engineering
 • People In Computing
 • Recent Developments In IT
 • The Future of IT
 • Interview: Electronic Publishing

Английски език за IT специалисти 


English for IT Specialists

 

Цел на курса – обучение по професионален английски език на специалисти в областта на IT технологиите.

Курсът е предвиден за потребители с ниво на английски не по-ниско от INTERMEDIATE (B1).

Програмата на курса включва изучаване на специализирана IT терминология, автентични текстове, засягащи широк кръг отраслови въпроси (създаване на сайтове, безопасност на информацията, графичен интерфейс и пр.)

Използването на аудио и видео материали също помага в кратък срок да се формират ключови навици на професионално използване на английски език.

Учебни пособия: За основа на курса се използва учебно-методическото пособие English for Information Technology, на издателство Oxford University Press.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за IT специалисти

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Английски за IT специалисти