Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Customer care / Работа с клиенти

 • Залог за успешна работа с клиенти
 • Неочаквани факти при работа с клиенти

2. Face to face with customer / Лице в лице с клиента

 • Езика на тялото
 • Посещение в компанията
 • Какво може и какво не е удачно да правим при среща с клиент
 • Стъпки за печелене на клиенти
 • Невидимият клиент

3. Dealing with customers on the phone / Общуване с клиента по телефон/

 • Основи на общуването по телефон
 • Телефонен разговор с клиент
 • Кое всъщност чува клиента?

4. Call centre success / Успешна работа в кол - център

 • Как да отговорим на обаждане
 • Обаждания на "Гореща линия"

5. Delivering customer care through writing / Работа с клиенти чрез писма и e-mail

 • Ефективни писма и електронни съобщения
 • Официален и неофициален стил на писмата
 • Анализ на проблемите

6. Dealing with problems and complaints / Разрешаване на проблеми и оплаквания

 • Стратегия и политика при разглеждане на оплаквания
 • Писмо-извинение
 • Как да обясним политиката на компанията

 

English for Customer Care

 

Цел на курса - в кратки срокове да придобиете навици уверено и грамотно да общувате с клиенти - говоримо и писмено на английски език.

 

Курсът е предназначен за широк кръг потребители, с ниво на владеене на разговорен английски не по-ниско от Pre-Intermediate (A2), на които се налага да се занимават с обслужване на клиенти, да решават проблеми, свързани с обслужване на клиенти, да консултират, да оказват помощ, да съветват и пр.

Програмата на курса включва широк кръг от теми, засягащи всички аспекти на обслужването на клиенти и гости, стандартни фрази и изрази, помагащи грамотно да разрешавате конфликтни ситуации, практически съвети.

 

За основа  на курса се използва учебното пособие English for Customer Care (Oxfоrd University Press),  включващо и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална
Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.  

Английски език за общуване с клиенти

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Общуване с клиенти