Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Introduction to Accounting

 • Jobs in accounting
 • Accounting principles
 • Creative accounting
 • CPA & Chartered Accountant

2. Financial statements and ratios 

 • Profit and Loss Statement
 • Balance Sheet
 • Explaining accounts
 • Ratio analysis

3. Tax accounting

 • Tax systems
 • Methods of depreciation
 • Calculating tax expense
 • Taxation planning

4. Auditing

 • Role of auditors
 • Types of audits
 • Auditor-client relationship
 • Describing graphs
 • An auditor's report

5. Management accounting 

 • Defining management accounting
 • Statement of Cash Flows
 • Budgets
 • The future of accounting

6. Investment

 • Cross-border investments
 • Different accounting practices
 • Intercultural issues
 • Globalization and the role of accountants

 

English for Accounting

 

Цел на курса - обучение на специалисти в областа на финансите и счетоводството на необходимият запас от думи и фрази за успешна професионална дейност на английски език.

 

Курсът е предназначен за широк кръг потребители -счетоводители, одитори, финансисти, банкови специалисти, студенти и др. с ниво на разговорен английски не по-ниско от Intermediate (B1).

 

Освен необходимия речников запас, програмата на курса включва използване на аудио материали (диалози, презентации, лекции), ролеви игри, автентични документи и пр.  

 

За основа на курса се използва учебното пособие English for Accounting (Oxford University Press), включващо не само текстове и упражнения, но и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална, полуиндивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.  

Английски език за счетоводители

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език