тел. 02 980 82 83

 тел. 0896656171
 
 Заявка за курс
 Запитване по e-mail

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Курс по Adobe InDesign


Adobe InDesign
е предназначен за макетиране и оформление на черно-бели и цветни илюстровани издания.

В курса се разглеждат както теоретични, така и практически въпроси по макетирането и оформянето на публикации и използуването на Adobe InDesign.

Курсистите изпълняват различни задачи - от възпроизвеждане на готови макети до самостоятелна разработка на макети на нови публикации.

 

След завършване на курса Вие ще можете:

 

Да оформяте текстова и графична информация в съответствие с
  изискванията на издателствата.
Професионално да съставяте макет на публикациите.
Да оформяте публикациите "по образец" в точно съответствие с
  изходния макет.
Да оформяте брошури, списания, вестници, книги и др.
Да използувате стилове за ускоряване и повишаване качеството
  на оформлението.
Да прилагате цветови схеми и специални ефекти за повишаване
  на изразителността на публикациите.
Да извършвате предпечатна подготовка на публикациите.
Да настройвате параметрите при отпечатване.
Да експортирате публикацията в PDF формат.

Създаване на печатни и електронни публикации с Adobe InDesign

Предварителна подготовка

Задължителна подготовка: Успешно завършване на курса Компютърна грамотност и Windows  или еквивалентна подготовка.

Препоръчителна подготовка: Успешно завършване на курса  Графичен дизайн с Adobe Photoshop или еквивалентна подготовка.

Можете да се консултирате относно необходимата предварителна подготовка за курса с нашите мениджъри на телефон 02 980 82 83, 0896656171 или skype: detelina.biz

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение. Ако не сте завършили необходимите курсове при нас, прочетете внимателно програмата на указания курс и оценете самостоятелно имате ли знания и опит, еквивалентни на дадената програма.
Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.

ХОРАРИУМ: 15 акад. часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 седмица
ЦЕНА: щракнете ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК


    Начало >>  Kомпютърни курсове >> Adobe InDesign